Home Home About us Services Products Contact us
 
 
УКАЗАНИЯ - Изисквания към файловете подадени за печат


Как да подготвите файловете?
1. Подгответе дизайна, като се съобразявате с техническите изисквания или използвате готов темплейт.
2. Запишете готовия дизайн в един от стандартните файлови формати - .PDF, .TIF, .JPG, .PS, .EPS или .CDR.
3. Проверете файла (препоръчваме ви да проверите дали се импортва коректно в CorelDRAW).
4. Проверете дали готовият файл се завърта коректно на 90 и 180 градуса.

ВАЖНО: Това е ПОСЛЕДНАТА възможност да го коригирате преди отпечатване.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от получаването на окончателен вариант след евентуално коригиране на грешки!
Ние проверяваме САМО:
• размерите
• увеличението за рязане
• безопасната зона

Ние НЕ проверяваме:
• "Всичко наред ли е?"
• шрифтове
• конвертиране към криви
• за правописни грешки
• цветови стойности (освен ценообразуващи)
• некоректни файлове и изображения

• Когато изпращате файл за визитни картички лице и гръб, уверете се, че лицето и гърбът са еднакво ориентирани (само Вертикално или само хоризонтално).

• Видът хартия и бройките да бъдат описани и във файла и в придружителното писмо.

• Ако визитките са за 1 - 6 часа молим това да бъде упоменато в темата (subject) на Вашето писмо и искайте потвърждение, че писмото е отворено (confirm receipt).

• Визитките изпратени след 18 ч. се смятат за получени на следващия работен ден.

• Минимална ширина на рязане - 4 см.

• Въпросите си отправяйте по e-mail, а не по телефона!

• Bitmap-ите по принцип се смятат за пълноцветни, освен ако са в Greyscale.

• Сенките в CorelDRAW трябва да се отделят от обекта и да се конвертират в Greyscale, В противен случай се смятат за пълноцветни. Сянката и обекта трябва да са групирани, за да не се разместват при завъртане (напр. на 90о).

• Ефектите в CorelDRAW (Lens, Artistic Media, Blend, Contour, Envelope и др.) да се конвертират в криви или в bitmap, в противен случай много често се отпечатват непредвидимо и некоректно (променен цвят, размер и др.)

• Визитни картички НЕ се приемат като разпечатки!

• НЕ препоръчваме използването на "плътняци", защото не гарантираме равномерното им отпечатване и то е изцяло на ваша отговорност. Плътен черен фон се получава от: C-100; M-100; Y-100; K-100.

Формат на файла

.PDF - Acrobat

.TIF - с LZW компресия и с изключени Layers

.JPEG - Quality: 10 до 12

.PS - PostScipt Level от 1 до 3

.EPS - шрифтове конвертирани в криви

.CDR - CorelDRAW Всички версии (до 15 вкл.), шрифтове конвертирани в криви


Цветност: RGB или CMYK

правилно


неправилно
Цветното пространство, което ви препоръчваме да използвате за растерните си изображения, е RGB вместо CMYK, тъй като нашата машина може да отпечатва по-богат спектър от цветове, отколкото има в CMYK пространството. Така че, ако не конвертирате изображенията си в CMYK, техните цветове ще бъдат по-богати и верни. Вградените системи за управление на цветовете ни позволяват да осигурим най-доброто превръщане на стандартните RGB файлове в CMYK цветното пространство, при почти пълно съвпадение на изображението на монитора с отпечатъка. Обратно, за векторните изображения цветовете ви трябва да са зададени по CMYK.

За да сте сигурни в коректното отпечатване на желания от Вас цвят, съгласувайте го с нашата цветова скала и задайте стойностите по CMYK, а не като име от PANTONE скалата.

Резолюция: най-малко 250 dpi или 100 dpcm
Резолюцията е един от основните фактори за качеството на изображенията. За да се получи добър резултат, резолюцията на картинките трябва да бъде най-малко 250 dpi (точки на инч) или 100 dpcm (точки на сантиметър) за финалния размер на изображението. Когато в дизайна има малки шрифтове (около 7 pt или 3 mm) резолюцията на файла е необходимо да бъде минимум 400 dpi.
300 dpi


75 dpi

Шрифтове: конвертирани в криви
Програми, който позволяват конвертиране на шрифтовете в криви: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Indesign. Ако софтуерът, който използвате, не може да конвертира шрифтовете в криви (QuarkXpress, Adobe PageMaker и др.):

• запишете файла в .ЕР5
• отворете го с някоя от изброените по-горе програми
• конвертирайте шрифтове в криви
• запишете го като .PDF или .EPS файл.

Увеличаване на размера за рязане: с 2 mm
Когато е необходимо цвят, фон или изображение да стигат до края на визитката, те трябва да се удължат с 2 mm САМО от страните излизащи "на живо" (където цвят, фон или изображение стигат до края на визитката), за да се компенсира изместването при рязане. При двустранни визитки, когато само едната страна е "на живо", на другата страна се слага Външна рамка за уеднаквяване на необрязания размер на лицето спрямо гърба. Виж пример
Безопасна зона: на 5 mm от края
Всички текстове, знаци, важни елементи и т.н. да бъдат на не по-малко от 5 мм от обрязания формат. (Направете Вътрешна рамка 80/40 за визитка 90/50) Когато дизайнът налага някои елементи да излизат от безопасната зона, молим това да бъде изрично описано във файла. Имайте предвид, че не поемаме отговорност за прецизно рязане, защото обичайната неточност на печата при дигиталните машини е 1 мм, а гилотината при рязане добавя още 1 мм или грешката става 2 мм. При завъртане за гръб тя се удвоява. Виж пример

Дебелина на линиите: минимум 0.25 pt 0.07 mm.
Ако използвате тънки линии, минималната им дебелина трябва да бъде 0,25 pt или 0.07 mm. Ако използвате по-тънки линии е възможно те да не се отпечатат коректно.

От тук можете да изтеглите темплейт (готова форма) за визитни картички:

.CDR .EPS .TIF
хоризонтално
90/50 мм
хоризонтално
90/50 мм
хоризонтално
90/50 мм
вертикално
50/90 мм
вертикално
50/90 мм

вертикално
50/90 мм

хоризонтално
85/55 мм
хоризонтално
85/55 мм
хоризонтално
85/55 мм
вертикално
55/85 мм
вертикално
55/85 мм
вертикално
55/85 мм 
 
 
 
    BG | EN  Site map | Instructions | ONLINE © Komakom 2024